FAALİYET ALANLARIMIZ

Şirket Danışmanlığı / Sözleşme hazırlanması ve uyuşmazlıkları (Bayilik, tek satıcılık, distribütör, satış, frenchise, finansal kiralama, vb.)
Tapu İptali ve Tescil davaları / Kamulaştırma uyuşmazlıkları / Kentsel Dönüşüm Sözleşmeleri / 2B Arazileri Üzerinde Mülkiyet Hakkı Edinilmesi işlemleri
İş Hukuku alanında şirket danışmanlığı / İş sözleşmesi hazırlanması / İşçi ile işveren arasındaki ilişkilerin hazırlanması
Trafik kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları / Hakaret, iftira, tehdit, şantaj vb. suçlardan doğan tazminat davalar
Hasta ile hekim veya özel hastane arasındaki tazminat davaları / Hasta haklarının ihlalinden doğan ceza davaları
Muris Muvazaası Nedeniyle İptal davaları / Tenkis davaları / Vasiyetnamenin iptali davaları / Vasiyetname
Şirket Danışmanlığı / Sözleşme hazırlanması ve uyuşmazlıkları (Bayilik, tek satıcılık, distribütör, satış, frenchise,
Savcılık Soruşturması takibi / Vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar (adam öldürme, yaralama, cinsel saldırı vb.)
Korsan Yazılım kullanımına ilişkin uyuşmazlıklar / Alan adlarına ilişkin uyuşmazlıklar / İnternet Erişiminin
Ulusal ve uluslararası tahkimlerde vekillik / Mahkeme dışı sorun çözümü danışmanlığı / arabuluculuk, uzlaşma / uzlaştırma hizmeti danışmanlığı
İdari işlem ve eylemlere karşı iptal ve tam yargı davaları / Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve açılacak davalar
Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model, Coğrafi İşaret tescili ve uyuşmazlıkları / Hükümsüzlük ve
Yabancıların oturma izni, çalışma izni vb. izinlerinin alınması ve uzatılması işlemleri / Türk Vatandaşlığı edinilmesi işlemleri
Konut Alımından veya Finansmanından doğan davalar / Motorlu Araç Alımından doğan davalar / Ayıplı Ürün veya
Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları / Nafaka davaları / Velayet davaları / Boşanmaya dayalı maddi ve manevi tazminat
Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümü / İcra Müdürlükleri nezdinde icra takibi işlemleri
Sporcuların, antrenörlerin, spor yöneticilerinin, spor kulüplerinin, seyircilerin taraf olduğu her türlü hukuki uyuşmazlığın takibi ve çözümü
Akerman Hukuk & Danışmanlık / Abide-i Hürriyet Cad. No: 127 Kat 3 Şişli / İstanbul / bilgi@akermanhukuk.com / +90 533 911 80 66 / +90 212 234 71 74 - 75
"Bu Internet sitesinde bulunan bilgiler, AKERMAN Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir. Bu Internet sitesinde yer alan bilgiler (i) reklam veya diğer bir ticari amaca hizmet etmemektedir ve bu amaçlarla veya Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarına aykırı herhangi diğer bir amaçla kullanılamaz; (ii) hiçbir şekilde hukuki tavsiye veya görüş teşkil etmez veya bunların yerine geçmez; (iii) AKERMAN Hukuk & Danışmanlık Bürosu ve ziyaretçi arasında avukat-müvekkil ilişkisi kurmaz ve (iv) güncel hukuki gelişmeleri yansıtmayabilir. AKERMAN Hukuk & Danışmanlık Bürosu, bu Internet sitesinde yer alan bilgilerden ve ziyaretçilerin bu Internet sitesinde verilen bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri işlem ve eylemlerden sorumluluk kabul etmemektedir. Büro'nun yazılı muvafakati olmadan bu Internet sitesine link verilemez. Bu Internet sitesinde yer alan tüm bilgilere ve logoya ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları AKERMAN Hukuk & Danışmanlık Bürosu'na aittir ve AKERMAN Hukuk & Danışmanlık Bürosu'nun yazılı muvafakati olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz."